VILJELIJÄN

Ympäristökioski

Arvoisa Viljelijä

Olet saapunut Ympäristökioskille, josta saat käytännönläheistä opastusta erilaisiin maatilan vesistö- ja ilmastovaikutuksia pienentäviin, sekä luonnon monimuotoisuutta ja maankasvukuntoa lisääviin, valintoihin. Tiedämme että olet peltojesi käytön paras asiantuntija ja toivomme Ympäristökioskin tuovan uusia ajatuksia ja näkökulmia matkalla kohti entistäkin ympäristömyönteisempää toimintaa.

Ympäristökioskilta löydät tietoa useista ympäristönhoidon toimenpiteistä. Tule tutustumaan toimenpiteisiin ja löydä vastauksia mm. maan kasvukunnon ja vesitalouden parantamiseksi sekä ravinteiden kierrätykseen ja turvemaiden viljelyyn liittyen. Vinkit toimenpiteisiin avautuvat käyttöösi ilman rekisteröitymistä.

Voit vierailla Ympäristökioskilla myös mobiilissa. Ympäristökioski-sovellus auttaa Sinua kohdentamaan ympäristönhoidon toimenpiteitä sellaisille peltolohkoille, joilla tunnistat ympäristön tilaa heikentäviä tekijöitä, tai joilta löydät mahdollisuuksia ympäristön tilan parantamiseksi. Sovelluksen käyttö edellyttää rekisteröitymistä. Rekisteröitymisen yhteydessä luot itsellesi salasanan, jolla voit jatkossa kirjautua sovellukseen tietoturvallisen toiminnan varmistamiseksi. Ohjeet sovelluksen käyttöön löydät tämän sivuston Ohjeet -välilehdeltä.

Tervetuloa asioimaan Ympäristökioskille ja löytämään vinkkejä tilan toiminnan kehittämiseksi!

Huomaathan, että Ympäristökioskin ohjeelliset tekstit liitelinkkeineen on koottu eri tietolähteistä vuosina 2021 ja 2022 Ympäristöviisas viljelijä -hankkeen puitteissa. Tekstit perustuvat sen hetkisiin tietoihin ja osa teksteistä on laadittu yleisellä tasolla. Viljelijän velvollisuus on itse tarkistaa kyseisen lohkon tai kohteen hoitovaatimukset ja rajoitteet kohdekohtaisesti valittujen sitoumusten ja sen hetkisten säädösten mukaisesti. Myös alueelliset rajoitteet tulee viljelijän itse huomioida. Hanke, sen osatoteuttajat tai hallinnoiva organisaatio eivät vastaa lainsäädännön tai ohjeiden tulkinnoista tai muutoksista.

OHJEET